Foredrag med Palle Würtz i Holstebro

Indbydelser til aktiviteter

Her kan du finde opslag over de forskellige tilbud vi har til dig og dine pårørende. Bemærk venligst hvis der er tilmeldingsfrister, at disse overholdes aht. forplejning og evt. transport.

Vel Mødt og God Fornøjelse.

 

AFLYSNING / INVITATION til nyt ARRANGEMENT den 8. april 2018

AFLYSNING! / INVITATION.

Pga, af sygdom og for få tilmeldte, aflyses hermed arrangementet i Pårørende Caféen søndag den 25. februar 2018. Vi inviterer samtidig til et nyt arrangement søndag den 8. april 2018 jvf. nedenstående:

Hermed inviteres pårørende for ORI 7 og KFOR 38A (børn, søskende, koner, mænd, kærester, forældre sviger- og bedsteforældre) til et arrangement i Pårørende Café Skive, søndag den 8. april 2018.

Sted: FamilieHuset, Asylgade 4, 7800 Skive.

Dagens program:

1000 Vi mødes til en kop kaffe/te og hjemmebag.
1030 Der er mulighed for at spille LUDO, andre spil, kreative aktiviter eller gå på legepladsen mens forældre kan få mulighed for en snak ind imellem.
1300 Vi laver fælles frokost
1430 Leg og snak fortsat
1600 Kaffe/te til hjemturen.

Tiderne er tentative og du/i kan deltage i det i kan nå.
Dagen er gratis men kræver tilmelding aht maden.

Tilmelding senest 26. marts 2018 til:

Bjarne Müller på mail: f-moeller@tdcadsl.dk eller
Joan Sloht på Mail: joansloht@gmail.com eller på
Facebook Veteran Café Skive.

VEL MØDT.

FAMILIESOMMERLEJR 2018

Veteranstøtten har den glæde, at invitere til Familiesommerlejr for veteraner og deres familier. Vi tilbyder en Familiesommerlejr på Veteranstøttens Veteranhjem i Frøslevlejren. En uge, hvor oplevelser for børnene er i højsædet.

Hermed inviteres veteraner med børn (enlige og par), som har lyst, men mangler overskud, til at tage familien med på en ferie der står i børnenes tegn, samt giver mulighed for at mødes med ligestillede.

Sommerlejren finder sted i Veteranstøttens Veteranhjem (Camp Frøslev) i Frøslevlejren i Sønderjylland i tidsrummet lørdag den 14. – lørdag den 21. juli 2018.
Sidste tilmeldingsfrist er den 31. marts 2018, og vi forventer umiddelbart herefter, at kunne oplyse jer om evt. deltagelse i sommerlejren.
Når der er opnået et max. antal godkendte deltagerfamilier, forbeholder Veteranstøttern sig retten til at afbryde muligheden for tilmelding. Dette vil blive meddelt på Veteranstøttens hjemmeside samt Veteranstøttens facebook side.

Sommerlejren afvikles fuldstændig alkohol/stoffri og med den politik, at man aktivt deltager i de daglige pligter i løbet af ugen, såsom anretning af mad, oprydning, opvask og rengøring. Dette sker i en hyggelig og fri tone, så det bliver en del af oplevelsen.

Vi tilbyder jer et ophold med aktiviteter og tid til leg, og vi har en vifte af sjove oplevelser parat til jer, så I både kan give børnene en på opleveren, men også have tid til at skabe nye venskaber i løbet af ugen. Det bliver aktiv ferie, men også med dage, hvor der vil være mulighed for, at familierne kan trække sig tilbage og slappe af og fordøje de indtryk, som man får i løbet af ugen.

Vi sørger for kost og logi. Der er sengetøj, sengelinned og håndklæder på værelserne. Morgenmaden er efter ”gør det selv” princippet, hvilket vil sige, at vi selv retter den an. Frokosten planlægges efter dagens program. Aftenspisning foregår altid samlet, hvor vi anretter maden eller griller, alt efter vejrliget.

Transport til og fra Frøslev planlægges gennemført enten som selvtransport pr. bil/tog/bus eller ved samkørsel. Der vil – hvis behov opstår – kunne etableres afhentning på Padborg Station.

Da det er muligt, at vi tager en smuttur til Tyskland bør du /I medbringe pas.

Opholdet vil som øvrige tilbud fra Veteranstøtten være helt eller delvist finansieret, så alle kan deltage uden skelen til jeres aktuelle økonomiske situation. Det drejer sig om, at give børnene den sommerferie, man måske ikke ellers lige havde overskud til. Lommepenge sørger I dog selv for.

Hvis ovennævnte tilbud har vakt din/jeres interesse, så foretag tilmelding på veteranstøtten.dk/Veteranstøttens Familiesommerlejr 2018, nederst. Du vil efterfølgende få svar på tilmeldingen, hvor der vil være beskrevet om muligheden for deltagelse.
Leder/tovholder er Svend Aage Olsen, mobil: 30265597, mail: svaaolsen@godmail.dk, hvor man kan få yderligere oplysninger.

Veteran Café Yxengård

Her en en lille præsentation af Veteran Oasen/Veteran Café Yxengård, der viser området i Tornby Klitplantage ved Hirtshals. Vi har fået tilbud om at benytte denne til aktiviteter, så vi planlægger på en tur i løbet af året. Kom gerne med ideer.

 
Se videoen på Facebook siden Veteran Café Skive.

Ny samtalegruppe for børn og unge i Karup.

Så starter vi snart en ny samtalegruppe op i Karup for børn og unge, der har en forælder, som er påvirket af tidligere udsendelse. Målgruppen er børn og unge i alderen ca. 8-12 år eller 12-16 år. Gruppen mødes ti gange en hverdagsaften om ugen fra kl. 17-19. Der er aftensmad til både børn og forældre, og transportudgifter bliver dækket. Måske I kender til nogle familier tilbuddet kunne være relevant for?

Se nærmere i vedhæftede folder eller kontakt mig gerne på denne mail eller tlf. 7216 3232.

Med venlig hilsen

Julie Wedel Gjelstrup

Cand.soc.

Projektleder Samtalegrupper for børn og unge

Militærpsykologisk Afdeling

Har i nogle spørgsmål til dette tilbud kan de rettes til Caféens ledere eller direkte til formanden, Preben Sloht på tlf.: 2395 2370 eller mail: preben.sloht@gmail.com

Børnegrupper folder

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg støtter Caféen

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg har doneret sit honorar fra deltagelse i underholdningsprogrammet Krejlerkongen på TV2. Honoraret er på kr. 3.750 som hun ikke må modtage, og hun har derfor besluttet, at beløbet går til det arbejde vi gør for veteraner og pårørende i Veteran Café Skive.

Vi har dermed allerede de første midler i hus til Caféens drift i 2017.

Samtidig har Skive Kommune fået tildelt kr. 250.000 til optimering af FamilieHuset, som vi i samarbejde med Gitte Andersen og kommunen har søgt om. Det var før omdannelsen af regeringen, så vi retter også en tak for denne støtte.

Vi sender en stor og dybfølt tak til ministeren for den store støtte, dette også set i lyset af ovennævnte støtte.

Sidste!

Minister Inger Støjberg har et stort hjerte for Veteran Café Skive, hvilket sidst markerede sig ved en donation fra Inner Wheel Aalborghus, hvor ministeren havde holdt foredrag.

Hun har lovet at besøge Caféen ifm. Flagdagen og kigger ind og holder et indlæg om "Livet på Christiansborg" og hendes engagement for vore veteraner. Nærmere tilgår når vi har programmet fra Skive Kommune/Ingeniørregimentet.

Transport-, bygnings- og boligminister støtter veteraner

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

16. december 2016

I alt fire kommuner er blevet udvalgt til en forsøgsordning, der skal give danske veteraner en hjælpende hånd, når de vender tilbage til deres lokalsamfund. Thisted, Skive, Fredericia og Faaborg-Midtfyn får til sammen 6 mio. kr. til etableringen af lokale aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende. 

-Regeringen er bevidst om udfordringerne på veteranområdet, og det er vores ambition at give veteranerne en hjælpende hånd til livet og omstillingen efter udsendelse. I regeringsgrundlaget har vi bl.a. sat fokus på mere inddragelse af veteranerne, og derfor er jeg glad for at kunne sætte skub i fire lokale projekter, der alle skal styrke relationen mellem lokalsamfund og veteraner, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Pengene gives i forbindelse med indsatsen omkring områdefornyelse under byfornyelsesloven, der sigter efter at forbedre fysiske, sociale og kulturelle tiltag, hvor lokale kræfter inddrages. Samtidig er der tale om en nytænkning, hvor områdefornyelse målrettes veteraner. En indsats, der hilses velkommen af Oberst Jette Albinus, som er chef for Veterancenteret i Danmark og står for veteranindsatsen i Danmark:

- Langt de fleste veteraner glider ind i et godt liv med arbejde, familie og fritidsinteresser, når de kommer hjem efter udsendelse. Men der er nogle, der er udfordrede fysisk eller psykisk. De kan have stor glæde af at blive en del af et lokalt fællesskab, der kan hjælpe dem tilbage til et godt liv hjemme i Danmark.

Fakta:
De kommuner, der er i gang med at gennemføre områdefornyelse, har haft mulighed for at søge forsøgspuljen med 6 mio. kroner til etableringen af lokaler og aktiviteter for veteraner og pårørende i kulturhuse. Forsøgsmidlerne er afsat af den ordinære byfornyelsesramme.

Thsited Forsikring Lokalsikringspris 2016

THISTED FORSIKRING
Vi sidder nu med en ny stak ansøgninger til Lokalsikringsprisen i efteråret. Her er et af de fine projekter vi gav støtte til i foråret 2016.

Fra Danmark udsender vi soldater til verdens brændpunkter. De tager et kolossalt ansvar på sig.
Men det er et hårdt job. Mange har brug for hjælp og støtte når de kommer hjem. Veterancafé Skive er et fristed. I caféen er der ligesindede at tale med og hjælp at hente, for eksempel når man skal anmelde arbejdsskader med en masse papirer og komplicerede systemer. De frivillige er selv veteraner og pårørende.

En stor tak til alle Danmarks veteraner. I er med til at gøre en forskel. Tak.
Se video på:
https://www.facebook.com/ThistedForsikring

En stor tak til Thisted Forsikring Lokalsikringsprisen for den ydede støtte. Vi har allerede haft glæde af TV og PC i flere tilfælde og er med til at promovere vores sag.

 
Thisted Forsikrings billede.
 

Regeringens Veteran tiltag

Nedenfor kan du finde regeringens bud på den nye Veteranpolitik og Servicetjek af Veteranindsatsen. Der mangler dog stadig en kontant stillingstagen til behandlingstider mv. Det kan ikke være rigtigt, at en særdeles syg veteran skal føre bevis for, at han har været udsat for det, han hævder. Det er umuligt for en soldat med kort tjeneste at få indsigt i alle Forsvarets papirer. Vi glæder os til at se alle detaljer. God læselyst.

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Danmarks-veteranpolitik-2016.pdf

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Servicetjek-af-veteranindsatsen-2016.pdf