Åbent Hus på Skive Kaserne

Kom til Åbent Hus på Skive Kaserne - en dag med seje oplevelser for alle aldre......

Portene åbnes kl. 08.30 og der er åbningsparade på Paradepladsen kl. 09.30.

Program og flere informationer kan findes på regimentets Facebook side fra medio august.

Vel mødt :-)

Den 10. Flagdag markeres i Skive

I år er det 10. gang at Danmark markerer Flagdag for Danmarks Udsendte.

Der er i den anledning lavet en mobil udstilling "Udsendt af Danmark, 365 fortællinger af udsendte". Der arbejdes på, at udstillingen, der er opbygget som en camp, kommer til Skive engang i efteråret.

Dagens program for Skive:

11.30 - Kranselægning ved mindemuren og mindestenene på Skive Kaserne
12.00 - Frokost (særligt inviterede)
13.30 - Gudstjeneste i Skive Kirke, Reberbanen 1A
14.15 - March gennem Skive By
14.30 - Parade på Posthustorvet
15.00 - Reception på Posthustorvet.

Efterfølgende et arrangement ved Skive Kommune, nærmere tilgår.

Familiedage Thyveteraner 9. juni og 15. september 2018

FISKETUR/FAMILIEDAG VED KARUP Å

FISKETUR / FAMILIETUR

til Hessellund Sø-camping, Hessellundvej 12, Karup, lørdag d. 23. juni 

 

Vi mødes kl. 8,00 til morgenkaffe.

 

Kl. 9,00 til 12,00 : Vi fisker med børnene i de små søer. (Medbring selv grej, hvis I har. Har lidt låne-grej)

Medaljer til de tre største fisk!

 

Kl. 12,00: Vi tænder grillen og griller pølser, brød og fisk!!

 

Vil man ikke vil fiske, er der mange andre muligheder: Minigolf, fodboldgolf , en tur i svømmepoolen 

(husk badetøj) eller gå-tur i området, der byder på en flot natur!

 

Tilmeldingsliste i cafeen eller til email ekjbn@hotmail.dk eller til Jørn  20 87 97 75

senest 20. juni.

 

Pilgrimsvandring for veteraner 2018

Veteran Café Yxengård

Her en en lille præsentation af Veteran Oasen/Veteran Café Yxengård, der viser området i Tornby Klitplantage ved Hirtshals. Vi har fået tilbud om at benytte denne til aktiviteter, så vi planlægger på en tur i løbet af året. Kom gerne med ideer.

 
Se videoen på Facebook siden Veteran Café Skive.

Ny samtalegruppe for børn og unge i Karup.

Så starter vi snart en ny samtalegruppe op i Karup for børn og unge, der har en forælder, som er påvirket af tidligere udsendelse. Målgruppen er børn og unge i alderen ca. 8-12 år eller 12-16 år. Gruppen mødes ti gange en hverdagsaften om ugen fra kl. 17-19. Der er aftensmad til både børn og forældre, og transportudgifter bliver dækket. Måske I kender til nogle familier tilbuddet kunne være relevant for?

Se nærmere i vedhæftede folder eller kontakt mig gerne på denne mail eller tlf. 7216 3232.

Med venlig hilsen

Julie Wedel Gjelstrup

Cand.soc.

Projektleder Samtalegrupper for børn og unge

Militærpsykologisk Afdeling

Har i nogle spørgsmål til dette tilbud kan de rettes til Caféens ledere eller direkte til formanden, Preben Sloht på tlf.: 2395 2370 eller mail: preben.sloht@gmail.com

Børnegrupper folder

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg støtter Caféen

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg har doneret sit honorar fra deltagelse i underholdningsprogrammet Krejlerkongen på TV2. Honoraret er på kr. 3.750 som hun ikke må modtage, og hun har derfor besluttet, at beløbet går til det arbejde vi gør for veteraner og pårørende i Veteran Café Skive.

Vi har dermed allerede de første midler i hus til Caféens drift i 2017.

Samtidig har Skive Kommune fået tildelt kr. 250.000 til optimering af FamilieHuset, som vi i samarbejde med Gitte Andersen og kommunen har søgt om. Det var før omdannelsen af regeringen, så vi retter også en tak for denne støtte.

Vi sender en stor og dybfølt tak til ministeren for den store støtte, dette også set i lyset af ovennævnte støtte.

Sidste!

Minister Inger Støjberg har et stort hjerte for Veteran Café Skive, hvilket sidst markerede sig ved en donation fra Inner Wheel Aalborghus, hvor ministeren havde holdt foredrag.

Hun har lovet at besøge Caféen ifm. Flagdagen og kigger ind og holder et indlæg om "Livet på Christiansborg" og hendes engagement for vore veteraner. Nærmere tilgår når vi har programmet fra Skive Kommune/Ingeniørregimentet.

Transport-, bygnings- og boligminister støtter veteraner

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

16. december 2016

I alt fire kommuner er blevet udvalgt til en forsøgsordning, der skal give danske veteraner en hjælpende hånd, når de vender tilbage til deres lokalsamfund. Thisted, Skive, Fredericia og Faaborg-Midtfyn får til sammen 6 mio. kr. til etableringen af lokale aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende. 

-Regeringen er bevidst om udfordringerne på veteranområdet, og det er vores ambition at give veteranerne en hjælpende hånd til livet og omstillingen efter udsendelse. I regeringsgrundlaget har vi bl.a. sat fokus på mere inddragelse af veteranerne, og derfor er jeg glad for at kunne sætte skub i fire lokale projekter, der alle skal styrke relationen mellem lokalsamfund og veteraner, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Pengene gives i forbindelse med indsatsen omkring områdefornyelse under byfornyelsesloven, der sigter efter at forbedre fysiske, sociale og kulturelle tiltag, hvor lokale kræfter inddrages. Samtidig er der tale om en nytænkning, hvor områdefornyelse målrettes veteraner. En indsats, der hilses velkommen af Oberst Jette Albinus, som er chef for Veterancenteret i Danmark og står for veteranindsatsen i Danmark:

- Langt de fleste veteraner glider ind i et godt liv med arbejde, familie og fritidsinteresser, når de kommer hjem efter udsendelse. Men der er nogle, der er udfordrede fysisk eller psykisk. De kan have stor glæde af at blive en del af et lokalt fællesskab, der kan hjælpe dem tilbage til et godt liv hjemme i Danmark.

Fakta:
De kommuner, der er i gang med at gennemføre områdefornyelse, har haft mulighed for at søge forsøgspuljen med 6 mio. kroner til etableringen af lokaler og aktiviteter for veteraner og pårørende i kulturhuse. Forsøgsmidlerne er afsat af den ordinære byfornyelsesramme.

Thsited Forsikring Lokalsikringspris 2016

THISTED FORSIKRING
Vi sidder nu med en ny stak ansøgninger til Lokalsikringsprisen i efteråret. Her er et af de fine projekter vi gav støtte til i foråret 2016.

Fra Danmark udsender vi soldater til verdens brændpunkter. De tager et kolossalt ansvar på sig.
Men det er et hårdt job. Mange har brug for hjælp og støtte når de kommer hjem. Veterancafé Skive er et fristed. I caféen er der ligesindede at tale med og hjælp at hente, for eksempel når man skal anmelde arbejdsskader med en masse papirer og komplicerede systemer. De frivillige er selv veteraner og pårørende.

En stor tak til alle Danmarks veteraner. I er med til at gøre en forskel. Tak.
Se video på:
https://www.facebook.com/ThistedForsikring

En stor tak til Thisted Forsikring Lokalsikringsprisen for den ydede støtte. Vi har allerede haft glæde af TV og PC i flere tilfælde og er med til at promovere vores sag.

 
Thisted Forsikrings billede.
 

Regeringens Veteran tiltag

Nedenfor kan du finde regeringens bud på den nye Veteranpolitik og Servicetjek af Veteranindsatsen. Der mangler dog stadig en kontant stillingstagen til behandlingstider mv. Det kan ikke være rigtigt, at en særdeles syg veteran skal føre bevis for, at han har været udsat for det, han hævder. Det er umuligt for en soldat med kort tjeneste at få indsigt i alle Forsvarets papirer. Vi glæder os til at se alle detaljer. God læselyst.

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Danmarks-veteranpolitik-2016.pdf

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Servicetjek-af-veteranindsatsen-2016.pdf