Indbydelser til aktiviteter

Her kan du finde opslag over de forskellige tilbud vi har til dig og dine pårørende. Bemærk venligst hvis der er tilmeldingsfrister, at disse overholdes aht. forplejning og evt. transport.

Vel Mødt og God Fornøjelse.

 

JULETRÆSFEST den 20. DECEMBER 2017

Så stunder julen til og vi skal fejre den med en fest med medaljetildeling og julehygge. Vi får også besøg af Julemanden så tag hele familien med. Vi mødes kl. 18 i Caféen og ca. 1830 er der Medaljeparade. Herefter hygger vi os med gløgg, kakao, kaffe, te, æbleskiver og julekræs.

Julemanden kigger ind og mon ikke han har en godtepose og en gave med? Aht. traktement bedes du tilmelde dig pr. mail til formanden preben.sloht@gmail.com eller på Facebook Veteran Café Skive, senest mandag den 18. december 2017.

NB! Børn, der allerede har modtaget medalje, må meget gerne bære den denne aften, det giver en festlig ramme for de nye modtagere.

VEL MØDT.

Mindfulness kursus for veteraner.

Mandag den 23. oktober kl. 10-12 starter Skive Kommune, i samarbejde med Caféen, et kursus i Mindfulness op på Skive kaserne. Der er tilmeldt 11 veteraner og kurset forløber over 8 uger.

Kursusdage er hver mandag kl 10-12, dog holdes der ferie den 13. november og den planlagte slutning er den 11. december. Der er dog mulighed for, at kompensere for den manglende dag mandag den 18. december. Nærmere herom senere.

Familieweekend i Hevring den 23-24. september 2017

Kære veteraner og pårørende.

Så står weekend turen til Hevring for døren og vi vil gerne invitere jer veteraner med pårørende, herunder også bedsteforældre, på en lille hyggetur til det skønne terræn omkring Hevring.

Vi byder ind med en udflugt til en spændende seværdighed og hygge under kammeratlige former i Hevring lejren, hvor vi overnatter og spiser til aften. Efter morgenmaden er der tid til nok en lille udflugt, herom nærmere senere.

Vi har behov for din tilmelding senest onsdag den 13. september til Café aften eller du kan tilmelde dig via mail til Conny på conny@hvirvelbakke.dk eller Preben på preben.sloht@gmail.com

Vi regner med at kunne være 5-6 familier alt efter behov for indkvartering. Vi råder over enkelt- og flersengs stuer.

Medvirkende søges til dokumentarfilm.

Breidablik Film, er i gang med at lave en ny og anderledes dokumentarfilm om danske veteraners fortællinger fra krig. Visionen er at skabe en dybere og mere nuanceret forståelse for, hvad det vil sige at være veteran. I filmen oplever vi, hvordan tre soldaterkammerater genskaber og genfortæller en heftig episode, de sammen har oplevet.

I første omgang søger vi efter medvirkende til en kort testoptagelse. Til testoptagelsen leder vi efter en gruppe på 3-5 nuværende eller tidligere soldater, som sammen, under udsendelsen, har oplevet en heftig episode og gerne vil fortælle om den.

Vi har fået støtte fra Det Danske Filminstitut til at lave denne testfilm, der skal gøre det muligt at lave den endelig spillefilm. Testfilmen vil altså ikke blive offentliggjort.

En kort beskrivelse af projektet:

Vores engagement i Afghanistan er nu ved at være en del af historien, men det er vigtigt at huske på og kunne være i stand til at forstå, hvilken pris krigen har haft for de udsendte soldater og pårørende - en arv som de vil bære på i fremtiden. Nogle af de oplevelser, som de har taget med hjem, er af voldsom karakter, og det synes helt fremmed for udenforstående. Det skaber en uønsket kløft mellem soldaterne, og os som aldrig har oplevet krig.

Med filmen ønsker vi derfor at tegne et portræt af vor tids krigere, hvor vi gennem deres broderskab forstår, hvad det vil sige at opleve krig på førstehånd.

Kontaktperson: Lea Vinter Sonne, Caster, tlf.: 3057 3475, mail: lea@breidablik.dk

 

Invitation til udflugt til FN/UN-museet i Frøslevlejren.

Vi har modtaget nedenstående invitation fra Veterancafe Bag Krigens ansigter i Silkeborg.
Sæt kryds i kalenderen lørdag den. 23 september for nu bliver der tur, med Veteran Caféen vi skal en tur til FN/UN museet i Frøslevlejren.
Vi kører fra Skoletorvet Estrupsgade 4 i Silkeborg kl. 0800.
Der vil blive morgenmad når vi har kørt en times tid, og noget mad når vi kører hjem.
Husk Pas for vi kører lige en tur over grænsen.
I kan allerede nu melde jer til på bagkrigensansigter@gmail.com med navn på dem i skal have med, så vi kan begynde at planlægge turen.
Det koster ikke noget for jer og jeres familier, vi har fået turen af Veterancenteret, så en stor tak til dem.
Der kommer en tilmeldingsblanket på Veterancafe Bag Krigens Ansigters Facebook. Men i må gerne melder jer til inden den 14 august.

Hvis der er flere interesserede fra Skive kan vi arrangere fællestransport med afgang fra Skive 0645.

Veteran Café Yxengård

Her en en lille præsentation af Veteran Oasen/Veteran Café Yxengård, der viser området i Tornby Klitplantage ved Hirtshals. Vi har fået tilbud om at benytte denne til aktiviteter, så vi planlægger på en tur i løbet af året. Kom gerne med ideer.

 
Se videoen på Facebook siden Veteran Café Skive.

Ny samtalegruppe for børn og unge i Karup.

Så starter vi snart en ny samtalegruppe op i Karup for børn og unge, der har en forælder, som er påvirket af tidligere udsendelse. Målgruppen er børn og unge i alderen ca. 8-12 år eller 12-16 år. Gruppen mødes ti gange en hverdagsaften om ugen fra kl. 17-19. Der er aftensmad til både børn og forældre, og transportudgifter bliver dækket. Måske I kender til nogle familier tilbuddet kunne være relevant for?

Se nærmere i vedhæftede folder eller kontakt mig gerne på denne mail eller tlf. 7216 3232.

Med venlig hilsen

Julie Wedel Gjelstrup

Cand.soc.

Projektleder Samtalegrupper for børn og unge

Militærpsykologisk Afdeling

Har i nogle spørgsmål til dette tilbud kan de rettes til Caféens ledere eller direkte til formanden, Preben Sloht på tlf.: 2395 2370 eller mail: preben.sloht@gmail.com

Børnegrupper folder

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg støtter Caféen

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg har doneret sit honorar fra deltagelse i underholdningsprogrammet Krejlerkongen på TV2. Honoraret er på kr. 3.750 som hun ikke må modtage, og hun har derfor besluttet, at beløbet går til det arbejde vi gør for veteraner og pårørende i Veteran Café Skive.

Vi har dermed allerede de første midler i hus til Caféens drift i 2017.

Samtidig har Skive Kommune fået tildelt kr. 250.000 til optimering af FamilieHuset, som vi i samarbejde med Gitte Andersen og kommunen har søgt om. Det var før omdannelsen af regeringen, så vi retter også en tak for denne støtte.

Vi sender en stor og dybfølt tak til ministeren for den store støtte, dette også set i lyset af ovennævnte støtte.

Sidste!

Minister Inger Støjberg har et stort hjerte for Veteran Café Skive, hvilket sidst markerede sig ved en donation fra Inner Wheel Aalborghus, hvor ministeren havde holdt foredrag.

Hun har lovet at besøge Caféen ifm. Flagdagen og kigger ind og holder et indlæg om "Livet på Christiansborg" og hendes engagement for vore veteraner. Nærmere tilgår når vi har programmet fra Skive Kommune/Ingeniørregimentet.

Transport-, bygnings- og boligminister støtter veteraner

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

16. december 2016

I alt fire kommuner er blevet udvalgt til en forsøgsordning, der skal give danske veteraner en hjælpende hånd, når de vender tilbage til deres lokalsamfund. Thisted, Skive, Fredericia og Faaborg-Midtfyn får til sammen 6 mio. kr. til etableringen af lokale aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende. 

-Regeringen er bevidst om udfordringerne på veteranområdet, og det er vores ambition at give veteranerne en hjælpende hånd til livet og omstillingen efter udsendelse. I regeringsgrundlaget har vi bl.a. sat fokus på mere inddragelse af veteranerne, og derfor er jeg glad for at kunne sætte skub i fire lokale projekter, der alle skal styrke relationen mellem lokalsamfund og veteraner, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Pengene gives i forbindelse med indsatsen omkring områdefornyelse under byfornyelsesloven, der sigter efter at forbedre fysiske, sociale og kulturelle tiltag, hvor lokale kræfter inddrages. Samtidig er der tale om en nytænkning, hvor områdefornyelse målrettes veteraner. En indsats, der hilses velkommen af Oberst Jette Albinus, som er chef for Veterancenteret i Danmark og står for veteranindsatsen i Danmark:

- Langt de fleste veteraner glider ind i et godt liv med arbejde, familie og fritidsinteresser, når de kommer hjem efter udsendelse. Men der er nogle, der er udfordrede fysisk eller psykisk. De kan have stor glæde af at blive en del af et lokalt fællesskab, der kan hjælpe dem tilbage til et godt liv hjemme i Danmark.

Fakta:
De kommuner, der er i gang med at gennemføre områdefornyelse, har haft mulighed for at søge forsøgspuljen med 6 mio. kroner til etableringen af lokaler og aktiviteter for veteraner og pårørende i kulturhuse. Forsøgsmidlerne er afsat af den ordinære byfornyelsesramme.

Thsited Forsikring Lokalsikringspris 2016

THISTED FORSIKRING
Vi sidder nu med en ny stak ansøgninger til Lokalsikringsprisen i efteråret. Her er et af de fine projekter vi gav støtte til i foråret 2016.

Fra Danmark udsender vi soldater til verdens brændpunkter. De tager et kolossalt ansvar på sig.
Men det er et hårdt job. Mange har brug for hjælp og støtte når de kommer hjem. Veterancafé Skive er et fristed. I caféen er der ligesindede at tale med og hjælp at hente, for eksempel når man skal anmelde arbejdsskader med en masse papirer og komplicerede systemer. De frivillige er selv veteraner og pårørende.

En stor tak til alle Danmarks veteraner. I er med til at gøre en forskel. Tak.
Se video på:
https://www.facebook.com/ThistedForsikring

En stor tak til Thisted Forsikring Lokalsikringsprisen for den ydede støtte. Vi har allerede haft glæde af TV og PC i flere tilfælde og er med til at promovere vores sag.

 
Thisted Forsikrings billede.
 

Regeringens Veteran tiltag

Nedenfor kan du finde regeringens bud på den nye Veteranpolitik og Servicetjek af Veteranindsatsen. Der mangler dog stadig en kontant stillingstagen til behandlingstider mv. Det kan ikke være rigtigt, at en særdeles syg veteran skal føre bevis for, at han har været udsat for det, han hævder. Det er umuligt for en soldat med kort tjeneste at få indsigt i alle Forsvarets papirer. Vi glæder os til at se alle detaljer. God læselyst.

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Danmarks-veteranpolitik-2016.pdf

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Servicetjek-af-veteranindsatsen-2016.pdf