Veterancentret//veteran.forsvaret.dk

Mail: vetc-myn@mil.dk

FN-Museet - //www.fnmuseet.dk

Socialrådgiver VETC - Anne Mette Skov - vetc-soc102@mil.dk

Veteranstøtten (KSO) - //www.veteranstøtten.dk

Soldaterlegatet - //www.soldaterlegatet.dk

Mail: soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk

Støt Soldater og Pårørende - //www.ssop.dk

Mail: kontakt@ssop.dk

Veterankoordinator Viborg Kommune- Michael Printzlau Vester

Mail: veteran@viborg.dk

Bag Krigens Ansigter - Veteran Cafe Silkeborg

Facebook: //www.facebook.com/groups/199456500075943

TV Midt Vest - Ny Veteran Café i Skive

//www.tvmidtvest.dk/indhold/net-tv-tablet-2014?id=46070

Danmarks Veteraner - //www.danmarksveteraner.dk