OBS! Nyheder under Opslag, Det Sker og Ledelsen orienterer.

På gensyn onsdag den 1. februar 2017, kl. 18 - 21.

VEL MØDT.

SIDSTE NYT!

Besøg af Anna Karina Fuglsang Nielsen, digter med PTSD og Thomas og Henrik fra den kommende Veteran Café på Mors. Se mere under "Det Sker".

NB! Når du skal finde flere menupunkter, så husk at flytte pilen til "Mere" og der vil nu komme en ekstra menu frem.

Skive Kommune får Veterankoordinator.

Byrådet har vedtaget at ansætte en veterankoordinator . Der er afsat 400.000 kroner af til formålet, dette rækker til en halvtidsansat med et rådighedsbeløb på 100.000 kroner til aktiviteter og møder.

Dette er en kæmpe fremgang for både veteraner som kommune, der ved valg af den rette person, vil kunne skabe et godt og tæt samarbejde mellem veteranen, de pårørende og sagsbehandleren.

Personen skal bistå veteraner, der efter udsendelse har brug for hjælp samt være den interne forbindelse mellem de forskellige forvaltninger.

Veteran Caféen glæder sig over, at vores kommune er med helt fremme med deres veteranpolitik. Tak for jeres valg.

Følg udviklingen under "Ledelsen orienterer". Vi holder jer orienteret. Tillykke til jer alle.

VELKOMMEN

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Vi fandt, at der måtte være et behov for et mødested for veteraner og deres pårørende i Skive og omegn og ikke kun for soldater, men alle der har været udsendt i international tjeneste for Danmark.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vi kan tilbyde jer et fristed, hvor i kan snakke med ligesindede, både friske og fysisk/psykisk ramte, og de frivillige ledere. De har erfaring med frivilligt arbejde med veteraner og deres familier fra bl.a. Kammeratstøtteordningen (KSO)/Veteranstøtten. Vi har desuden en uddannelse som frivillige mentorer. Vi råder også over bisiddere, der kan støtte jer ved kontakt med "systemet", således man kan komme bedre igennem med en evt. sag og ikke mindst forstå det ofte snirklede lovsprog.

Alle ledere har tavshedspligt og der føres ikke referater eller deltager lister over møder. Kun ved særlige arrangementer bedes om tilmelding aht. forplejningen og hvor vi skal holde mødet. I kan nøjes med at opgive fornavn og antal.

Lederne har en Børneattest, således i trygt kan tage jeres børn med til senere arrangementer.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.