DEBAT AFTEN i CAFÉEN.

Onsdag den 17. august kl. 18 åbner vi op for en lille debat om vore tilbud i Caféen. Vi har nu virket i 7 år og det går jo fint. Men vi synes, at vi ville høre jer brugere, repræsentanter fra regimentet m.fl. om, hvad man kan gøre bedre. Er der noget i ønsker af aktiviteter eller kunne i tænke jer lidt mere aktivitet den ene aften om måneden - det kunne være en gåtur ved havnen/i skoven, en tur til Dollerup Bakker eller hvad nu i synes kunne være sjovt.
Vi er åben for input og vi sørger for kaffe/te, sodavand og hjemmebagte boller til dagen.
Kom og giv din mening eller ønske tilkende, Vi glæder os til de næste mange år. Aht. køkkenet tilmelding med antal i Kommentarfltet på Facebook eller på mail til formanden.
Vel mødt.

ENGAGE WEST

Christia Arildsen skriver:

"Jeg mangler frivillige den 20. august!
Jeg har fået indblik i friviilig listen til Engage West og kan se, at der skal bruges mange flere frivillige!
Det er især til baren, til VIP/all inclusive/ service Crew.
Kom frisk: Find en ven/ veninde/ kammerat/ mor/far/ datter/søn og tag med til en hyggelig eftermiddag og aften på kasernen og samtidig være med til at yde en god gerning"
 
 
Så har du tid og lyst, så skynd dig ind på nedenstående link og meld dig til.
 
https://crew.engagefestival.dk/crewtilmelding/

7 års dagen fejret med manér.

Onsdag den 3. august var der mødt 32 gæster, veteraner og pårørende frem for at fejre Caféens 7 års dag. Vejret var som som sommeren - omskifteligt, så vi besluttede at holde os indendøre og kun lade Grillmesteren trodse elementernes "rasen".
Af særlige gæster var fungerende borgmester Mogens Birkelund, Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad og leder af Engage West, Christian Arildsen samt Kim Krüger, Veterancentret mødt op for at lykønske.
Formanden bød velkommen og orienterede om året der var gået og om fremtidige aktiviteter - så længe, at Grillmesteren, Jørn, måtte bryde ind og melde maden klar.
Muljen fik hurtigt ben at gå på, og som en lille overraskelse serverede Jørn også røget ørred, både kold og lun.
Kagemanden blev nydt til kaffen og der blev snakket både ved bordene og ved pauser udenfor i det nu lune vejr.
Det var dejligt at se så mange og også nogle nye brugere i Caféen og vi glæder os til at se de nye igen til de kommende aktiviteter.
Når vi mødes den 17. august er det til kaffe og hjemmebagte boller og en debat om kommende aktiviteter - en aften, hvor personel fra regimentets personelorganisationer og talsmænd vil blive inviteret til at give deres bud på, hvad vi kan byde ind med af aktiviteter, så vi også får de yngre veteraner og pårørende med.
En rigtig god aften med masser af hygge og der skal lyde en stor tak for de flotte gaver og hilsenen fra Skive Kommune.

Familietur til Egeskov Slot.

Lørdag den 10. september inviterer Veteranstøtten på oplevelsesdag/familietur til Egeskov Slot.

Mødetid kl. 0945 - transport for egen regning.

Veteranstøtten afholder udgifter til entre og forplejning morgenmad og frikost).
 
God fornøjelse.

Rundt Mors med "Berta K".

Danmarks Veteraner i samarbejde med Caféerne i Thy, Mors og Skive, havde inviteret på familietur med det gode skyw "Berta K" Mors rundt. Vi mødtes 58 veteraner og pårørende i Nykøbing kl. 0745, hvorefter vi stævnede ud kl. 0800 sharp. Turen gik syd om Mors og bragte os gennem det dejlige og små ø rige farvand, frem til Vilsund. Efter afgang blev der serveret morgenmad ombord og alle fik lejlighed til at nyde det skønne scenarie, som viste sig på begge sider. Undervejs mødte vi enkelte småbåde og et par sejlbåde, så da vi mødte vikingeskibet THOR af Doverodde var interessen stor. Det var et stolt syn, da den strøg forbi os. Snakken gik livligt på tværs af alle borde og på dækket, da vi var begunstiget med et rigtigt flot vejr. Der blev trukket mange gode minder frem og og børn og voksne kunne både hygge sig med spil og lege. Henad frokost nåede vi Vildsund, hvor middagen skulle intages på Øst Vildsund Gl. Kro. Kroen er kendt for god og solid danske mad, og den serverede danske bøf med nye kartofler og tilbehør faldt lige i alles smag. Desserten blev sprunget over, jeg tror ikke nogen kunne rumme mere.
Efter påmønstring gik turen nu gennem Vildsund broen og vi oplevet, hvordan det er at sejle under den opslåede broklap.
Turen fortsatte nord om Mors og vi passere mange flotte scenarier på land og måtte lige vige for Feggesund færgen, der kom fra Thysiden. Vi rundede den ydersten spids af odden ved Feggeklit inden kursen blev lagt mod Nykøbing igen. Her fik - som i Blæsten går friskt over Limfjordens vande - skumsprøjt i hovedet og vand på fødderne, da farten blev sat op. På hjemturen servede Peter Kaffe og kage, så sukkerbalancen kunne opretholdes og snart kunne vi skimte Sallingsund broen i det fjerne. En dejlig dag og oplevelse var ved at slutte og vi stævnede ind i Nykøbing lidt før planlagt men efter en fantastisk dag på Limfjorden.
Der skal lyde en stor tak til DV TMS og Peter Penner for det praktiske arbejde med tilrettelægning og gennemførelse. Sammen er vi stærke, det beviste dagens tur, da der var repræsentanter for alle de 4 foreninger, samlet i TMS Veteraner.
Tak for en dejlig dag.

GOD SOMMER 😎

25 mødte op for at ønske hinanden en god sommerferie og nyde Jørns kunnen på grillen. Det var en hyggelig og fin afslutning på et næsten normalt 1. halvår uden corona svøbe. Det gik lidt trægt i starten, men hurtigt begyndte man at mødes igen. Vi glæder os nu til sejlturen på Limfjorden de, 2. juli og derefter en fortjent sommerferie indtil den 3. august, hvor vi fejrer Caféens 7 års fodselsdag.
God sommerferie til jer alle og på gensyn i august.

VALDEMARSDAG I SKIVE.

Så er Valdemarsdagen tilbage i Skive. Med 14 faner og i alt 68 deltagere må det siges at være en succes efter 15 års fravær.
Vi takker for godt samarbejde med DS Viborg i de mellemliggende år, men nu kan vi igen stå på egne ben.
Dagen startede kl. 18 på Posthus Torvet, hvor deltagerne mødte op og formanden for Danmarks Samfundet LF Skive, Preben Sloht, bød velkommen.
Med Skive Gardens tamburkorps i spidsen marcherede optoget ad Adelgade, , Torvegade, tilbage til gågaden, ad Frederiksgade til Asylgade for at ankomme til Skive Kirke, hvor Valdemars gudstjenesten blev afholdt. Efter indmarch med fanerne forestod Sogne- og feltpræst Mads H. Callesen gudstjenesten og kaldte herefter de foreninger op, der skulle modtage fane. Mads læste et vars specielt udvalgt til hver enkelt forening, hvorefter fane og diplom blev overrakt af formanden, Preben , der formanede fanebæreren at passe godt på fanen.
Fanerne marcherede ud af kirken til postludium og ned til Sognegården, hvor de danner espalier og modtog gæsterne på denne festlige måde.
Under kaffen talte 1. viceborgmester, Mogens Birkelund, for fanen og flaget og trak nogle paralleller til den nuværende situation i Europa. En stor tak til Mogens for en tale, der gav anledning til lidt eftertanke.
Thøger Berg Nielsen takkede for at have fået lov til at træde ind i stedet for Regimentsfanen med Politihjemmeværnskompaniets fane, og rettede en tak til bestyrelsen for det gode initiativ med at få fejringen tilbage til Skive.
En særlig tak skal lyde til Skive Garden, Tambohus Ungdomsskole, Mads Callesen og Sognegården, der sammen med Hancock havde været med til at gøre dagen til en succes.
Tak til alle deltagerne for en flot dag - vi ses igen den 15. juni 2023.

FAMILIE WEEKEND 2022

Kære veteraner og pårørende.
Så er ALT BOOKET til vores traditionelle Familie Weekend Tur til Hessellund Sø Camping den 26-28. august 2022.
Senere tilmeldinger vil komme på venteliste mhp. evt afbud

Veteranløbet Frøslev Mors

Årets Veteranløb Frøslev Mors løb af stabelen lørdag den 18. juni med lidt færre deltagere end sidste år.  Dagen startede fint med tale af borgmester og formand, Maria, der selv tog turen med. Turen gik rundt omkring Frøslev i den skønne natur, og der kunne snoldt have været mange flere. Danske Veteraner Thy-Mors-Salling retter en stor tak til borgmesteren, sponsorer og de lokale foreninger, der hjalp med arrangementet.

Tak for jeres deltagelse og hjælp.

VETERANTRÆF DANMARK

Efter vi har drøftet det i gruppen bag Balkantræffet, er det nu besluttet at vi åbner op for at ALLE veteraner kan deltage i træffet, uanset hvilke missioner de har deltaget i.
Samtidig skifter træffet navn fra Balkantræffet til ”VETERANTRÆF DANMARK”
Tidspunktet vil fortsat være den første weekend i August, som i år ligger den 5-6-7 August.
Som altid forsøger vi at der bliver noget at se på når det hele kører af stablen om lørdagen, om det bliver lige så spektakulært som sidste år, hvor Jægerkorpset sprang ud fra helikopter i faldskærm og vi fik en overflyvning af to F16 kan jeg ikke love. Men vi gør vores bedste.
Der vil være mad, kaffe og mulighed for at købe drikke varer til små priser. Der er aftensmad til dem der melder sig til fra fredag, lørdag er der morgenmad, middagsmad og aftensmad. Søndag vil der igen være morgenmad. Kaffen vil være fri og med det vi har på programmet er der ikke nogen som behøver at gå sulten herfra, hvor Veterancenteret har sørget for midlerne til dette træf.
Der vil som altid være nogle aktører som kommer med deres ting til træffet, igen i år har FN museet lovet at komme med deres salgs bod, som plejer at være godt besøgt. Vores lille konkurrence som alle kan deltage i, bliver også afholdt lørdag eftermiddag og er som sædvanlig en lille overraskelse.
Der vil være mulighed for at overnatte med telt, campingvogn, mobilhome ved Damgaarden, vi arbejder på at låne telte og feltsenge til at stille op her, hvis ikke det lykkes vil der som før, være køjesenge uden madrasser i laden til dem som gerne vil have en overnatning uden eget telt.
Tilmelding sker på ”Veteran Fønix” Facebook side og prisen er 100.00 kr. Man er ikke tilmeldt før betalingen er sket på Mobilpay 20639356.
Husk at skrive hvilke dage i deltager ved tilmeldingen, så vi kan have maden klar.
I år har vi valgt et termokrus med ”Veterantræf Danmark” trykt på, til dem som er tilmeldt.
Vi håber igen i år at se rigtig mange Veteraner til træffet med hyggelige stunder weekend’en igennem.
Træffet afholdes på Damgaarden. Egholm 53. 9000 Aalborg.

Oplevelsesdag i Lego House, Billund den 28. august.

Peacekeepers Day i Skive 2022.

6 faner og lige så mange foreninger var repræsenteret da formand Preben Sloht bød velkommen til årets Peacekeepers Day, den 20 i rækken, men kun den anden i Skive.
Chefen for Ingeniørregimentet. oberst René Sinding-Sørensen, holdt mindetalen for de faldne Peacekeepers men også for alle dem, der gennem 74 år havde tjent under FN's blå fane i internationale fredsbevarende missioner. Den fornemmeste opgave, en soldat kan få, som obersten udtrykte det.
I dag er der 12 aktive FN missioner og gennem årene har mere end 1 million soldater tjent under den blå fane. Desværre har der også været tab, mere 4.000 har mistet livet i missionerne, heraf flere danske.
Obersten sluttede med et "Æret være deres Minde" og der blev holdt 1 minuts stilhed ved Mindestenen.
CH/IGR og Veterankoordinator, Claus Mosbæk, lagde en krans fra hhv. Hæren og Skive Kommune, der blev ledsaget af trompetist Birgit Lyby Damgaard, PMUK, med "Danmarks Sidste honnør" mens fanerne hilste.
Danmarks Veteraner, Thy-Mors-Salling, Veteran Café Mors og Skive lagde herefter krans og buket til tonerne af "Kongernes Konge" mens fanerne hilste.
Formanden takke deltagerne for deltagelse og de flotte kranse og buket og bad alle synge med på sidste vers af "Altid frejdig" akkompagneret af trompetisten.
Paraden blev formeret og alle inviteret på smørrebrød i Veteran Caféen, hvor vore pårørende havde dækket op til et festligt bord.
Snakken gik lystigt og Formanden for DV TMS, Maria Thomsen, nævnte, at man fra Veteranløbet Frøslev Mors 2021, havde betænkt S/Y Veteranen fra Handbjerg, men en donation til drivmidler. Udover at understøtte de lokale aktiviteter i TMS Veteraner, så ville man også gerne støtte gode initiativer, så Maria opfordrede alle til at deltage den 18. juni i Frøslev, Mors.
En hyggelig dag tog ende og her skal lyde en stor tak til alle deltagere og fanerne fra DV TMS, POHVK-SKR, DFB Skive, NJFAF og Veteran Café Skive, for at gøre dagen mindeværdig.

Grillaften og besøg af TVMV.

Onsdag den 25. maj havde 16 veteraner og pårørende fundet vej til Caféen for at tage hul på grillsæsonen. Vi kunne godt mærke, at det var lige op til en lille ferieperiode, men snakken gik lystigt og Anders fik langet nogle pølser og tilbehør over grillen.
Vi fik besøg af et team fra TVMV, der ville skildre en Caféaften, men de håbede også på, at få en frisk kommentar til det kommende valg omkring Forsvarsforbeholdet. De fleste var dog lidt forbeholdne omkring at afsløre, hvor X-et skal sættes, men en enkelt udtalelse fik de dog med. Det viste sig, at den skulle bruges i et direkte program, hvor 4 lokale politikere skulle forsøge at klarlægge fordele og ulemper ved afskaffelsen, et udmærket og sobert program i øvrigt.
Panelet bestod af Annette Lind (S), Christian Juhl (EL), Anders Vistisen (DF) og Kurt Mosgaard (V).
Kilde: TVMV

NATO DAGEN MANDAG 4. MARTS 2022 MARKERET I SKIVE.

5 faner og 12 forblæste veteraner var mødt op for at markere 73 års dagen for indgåelsen af NATO Traktaten den 4. april 1949.
Danmark var med fra starten og selv om vi havde betingelser for medlemskabet, så var vi at betragte som et fuldgyldigt medlem.
Vi har siden gennem mange og vanskelige missioner opfyldt vor forpligtigelser, så vi i dag kan glæde os over fred i Europa i mange år. Efter den kolde krigs afslutning blev der ufred, først i det tidligere Jugoslavien, hvor vi først deltog med FN styrker og efter 1996 med NATO styrker til løsning af konflikten.
Den aktuelle situation i Ukraine har igen bragt krigen ind på vores dørtærskel og her er det væsentligt, at fastholde, at NATO er en Forsvarsalliance og derfor nøje må vurdere, hvad vi kan støtte Ukraine med. Den ønskede "No Fly" zone kan NATO ikke iværksætte, da en sådan zone skal beskyttes mod de fly, der bryder forbuddet og dermed vil NATO komme i direkte krig med Rusland.
Danmark støtter pt. missioner i Baltikum, Irak, samt i luften og til søs.
Efter Mindehøjtideligheden ved "Mindestenen for Danmarks Udsendte" ved Skive Kirker, blev der budt på kaffe og brød i Veteran Café Skive og en hyggelig stund med mange gode historier fra vores tid i trøjen.
Tak til fanerne fra Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling, De Danske Forsvarsbrødre Skive og Nørrejyske Feltartilleriforening.

Græsk - Cypriotisk aften i Caféen, en succes.

Godt 40 mødte frem til aftenens spændende traktement og snak om gamle tider på solskinsøen. Eleni havde virkeligt lagt sig i selen og fremtryllet en helt fantastisk middag, hvor selv duftene bragte os tilbage til Cypern tiden.
Udover nye ansigter var der også besøg fra Veteran Café Nordvest og Mogens overrakte en cypriotisk stegeso i kobber, hjembragt fra Nicosia som gave. Tusind tak for den, Mogens.
Der var også tid til at friske gamle minder op fra tiden i trøjen ligesom man fik snakket om de kommende begivenheder, så det var en meget hyggelig aften.
Vi sluttede af med kaffe og en lækker dessert og takkede Eleni og hendes piger for den store indsats med en buket.
Tak for en dejlig aften.

Åbent Hus onsdag den 16. marts 2022.

Næsten 30 mødte frem til Åbent Hus i Caféen onsdag den 16. marts også selvom der var enkelte Corona afbud. Borgmester Peder Christian Kirkegaard måtte nøjes med at sende en hilsen til Caféen og dens brugere, men der var alligevel en god stemning hele aftenen. Snakken gik livligt fra start kun afbrudt af formanden, der kort orienterede om Caféen og dens tilbud og straks efter summede lokalerne igen af en hyggelig snak. Tak til de mange der mødte op og gjorde dagen til noget helt specielt.
Næste Café aften er onsdag den 30. marts, hvor Eleni Jensen vil servere mad fra det græsk-cypriotiske køkken.
På gensyn.

KRIGEN I UKRAINE.

Jeg håber ikke du har problemer med at tackle alle de informationer og misinformationer, som pressen flyder over med i disse dage. Et godt råd skal være - vær selektiv med hvor meget du følger med i TV og de øvrige sociale mediers dækning af situationen. Mange gange er det gentagelser, der for at bevare nyheds interessen bliver serveret igen og igen. Der har været eksempler på, at der er brugt billeder, der ikke har noget med situationen at gøre.

Har du behov for et råd eller en snak, så kontakt undertegnede eller skriv på Facebook om du ønsker en orienteringsaften i Caféen, så skal vi forsøge at få en kompetent person til at give en briefing. Det kunne være en mulighed onsdag den 9. marts kl. 18-20.

Kig på de artikler vi har lagt ud på Facebook fra bl.a Veterancentret og Folk og Sikkerhed.

Hold krudtet tørt og pas på jer selv.

Café aften med smovs fra Køkkenholdet.

Vinterferien var ingen hindring for en god og hyggelig aften i Caféen. Madholdet havde tryllet i køkkenet og frembragt en særdeles lækker mørbradgryde med ris, så de 22 veteraner og pårørende kunne smovse til de var mætte.
Som en lille overraskelse havde Helene bagt fastelavnsboller - ikke de pumpede fra bageren, men rigtige lækre boller med creme og glassur. Tak for det, det var et dejligt punktum på en god middag.
Stor ros til Køkkenholdet, der endnu en gang overgik dem selv med en kulinarisk perle.
MUMS:

Anders lagkager et hit.

Mens brugerne hyggede sig med Anders lagkager i Skive, hvor de faldt i rigtig god jord, så deltog Bent Murer og jeg i det andet koordineringsmøde I Thy-Mors-Salling Samvirket hos THY Veteraner i Vestervig. Her blev disket op med dansk bøf efter alle kunstens regler, så det var et lækkert traktement og gav en god bund for vore drøftelser.
Der vil tilgå nærmere til ledergruppen vedr. de enkelte tiltage, men vi kan allere nu løfte sløret for flg. aktiviteter i dette samarbejde.
8. juni Vanddag for hele familien i Nykøbing med kajak, kano og motorbådssejlads.
18. juni Veteranløb i Frøslev på Mors
2. juli Sejltur med "Berta K" Mors rundt med morgenkaffe ombord og frokost på en kro.
13. august Engage Musikfestival på Skive Kaserne
26-28. august Familie Weekend tur til Hessellund.
Tak til kammeraterne i Thy for god mad og til alle for et godt og givtigt møde.
Tak til Anders for lagkager, det kan være vi har fået en konditor i vor kreds.
HUSK! Café aften den 16. februar med spisning.
Vel mødt.

Bøf m/spejlæg en succes.

Onsdag den 19. januar fik vi endelig godt hul på sæson 2022 med en hyggelig madaften, hvor vort køkkenteam, Jørn, Anders og Peder, tryllede med ingredienserne. Resultatet blev en hamrende god god hakkebøf med spejlæg, sovs, rødbeder og "dem stegte løg" og de 22 deltagere var enige om, at det var et hit.
Tak til teamet og tak til alle for en hyggelig aften.

VETERAN CAFÉ SKIVE

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vi samarbejder med Danmarks Veteraner, men det kræver ikke medlemskab at bruge Caféen.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.