OBS! Nyheder under Opslag, Det Sker og Ledelsen orienterer.

Kære veteraner og pårørende.

Fredag den 21. april indgik der en donation på vores konto på kr. 2.000,-. Aalborghus Inner Wheel havde efter besøg af Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg valgt at donere et beløb til Veteran Café Skive, efter hendes ønske.

Vi retter en stor tak til Aalborghus Inner Wheel for donationen og ministeren for den flotte støtte til vort arbejde for veteraner og pårørende i Skibe og omegn.

Onsdag den 12. april mødte mere end 30 frem for at ønske hinanden God Påske og vi fik fornemt besøg fra Spar Nord Fonden, der havde en flot check med til vores fortsatte arbejde i Caféen. Stor tak til alle for en dejlig aften. Se mere under "Det sker - 2017".

SSOP afholder Sommercamp for unge i alderen 13-19 år i perioden 31. juli - 4. august 2017. Se mere under "Opslag".

Veterankoordinator for Skive Kommune ansat pr. 1. marts 2017. Se præsentation under "Ledelsen orienterer".

På gensyn onsdag den 26. april 2017, kl. 18 - 21 til Café aften. Husk sidste tilmeldingsfrist for udflugten til FSN Karup!!

VEL MØDT.

30. april - Rundvisning på Flyvestation Karup. Se mere under "Opslag". Husk tilmelding senest 26. april 2017.

SIDSTE NYT!

Litha og Christian gift i Veteran Caféen.

Lørdag den 4. marts var felt- og sognepræst Mads Callesen sat stævne i Veteran Caféen for at vie Litha og Christian Sølver. Efter lidt forarbejde og med stor velvilje fra både Mads og Skive Kommunes side, fik vi tilladelse til at gennemføre en lille ceremoni i Caféen (FamilieHuset). Baggrunden for deres ønske var, at de gennem deres brug af Caféen var Litha blevet bekendt med såvel årsager som væremåde hos Christian og samtidig blevet forsikret om, at der stadig er en solid opbakning til veteraner og pårørende. Til stede var udover Mads, Jørn Dahl Vedsted som vidne for Christian og Pia Holm for Litha samt Joan Sloht som hjælper. Efter vielsen var der et glas "bobler". Herefter kunne Christian og Litha Lund Sølver tage hjem og fejre dagen med familien.

HJERTELIGT TILLYKKE TIL BRUDEPARRET

Caféen har modtaget et beløb til støtte for vort arbejde for veteraner og pårørende. Der skal her rettes en stor tak til Spar Vest Fonden. Se mere under "Det Sker - 2017".

Tilmelding til Gensyns-/gruppetur til Kroatien 2017 er nu åbnet. Se mere under "Opslag".

NB! Når du skal finde flere menupunkter, så husk at flytte pilen til "Mere" og der vil nu komme en ekstra menu frem.

VELKOMMEN

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Vi fandt, at der måtte være et behov for et mødested for veteraner og deres pårørende i Skive og omegn og ikke kun for soldater, men alle der har været udsendt i international tjeneste for Danmark.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vi kan tilbyde jer et fristed, hvor i kan snakke med ligesindede, både friske og fysisk/psykisk ramte, og de frivillige ledere. De har erfaring med frivilligt arbejde med veteraner og deres familier fra bl.a. Kammeratstøtteordningen (KSO)/Veteranstøtten. Vi har desuden en uddannelse som frivillige mentorer. Vi råder også over bisiddere, der kan støtte jer ved kontakt med "systemet", således man kan komme bedre igennem med en evt. sag og ikke mindst forstå det ofte snirklede lovsprog.

Alle ledere har tavshedspligt og der føres ikke referater eller deltager lister over møder. Kun ved særlige arrangementer bedes om tilmelding aht. forplejningen og hvor vi skal holde mødet. I kan nøjes med at opgive fornavn og antal.

Lederne har en Børneattest, således i trygt kan tage jeres børn med til senere arrangementer.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.