VELKOMMEN

Kære veteraner og pårørende. Følg med i tilbud og hvad der sker på Caféen. Nyheder under Opslag, Det Sker og Ledelsen orienterer.

Så starter vi efterårssæsonen..

Å-breds Fest i Skive.
Endnu en gang var Caféens arbejdshold (Dream Team) på pletten, da Skive Kommune arrangerede en flot fest ved Karup Å. Formålet var at skabe netværk mellem tidligere skibonitter og "hjemmeboende" gennem en social og aktivt musikalsk event. Vi støttede med vores Dream Team 1. Bent og Christian, der var de praktiske handymen bag det hele. Desværre fik man kun lokket 200 til men det er en succes, der bør gentages.
Har du lyst til at indgå i vores Dream Team 2, så kontakt Bent eller Jørn, gerne på onsdag, vi kan få mange opgaver, hvor vi kan bruge de kapaciteter vi har, også uden at det vil få indflydelse på din situation. Vi gør en frivillig indsats og Caféen kan få en donation til vores fortsatte drift.
Tak til Charlotte Danefeld/OplevelsesFabrikken for at bruge os og tak til teamet - i gjorde os igen stor ære.

Veteran Café Skives 4 års dag.
Mere end 30 kiggede forbi og var med til at gøre dagen festlig.
Tak til alle for deltagelse og tak for blomster til Borgmester Peder Christian Kirkegaard, for det flotte spil og besøg fra Veteranhjem Midtjylland smat til vore sponsorer for donationer. Billeder fra dagen følger snarest.

Besøg af Skive Politi på Caféen.

Vi havde onsdag i sidste uge besøg af to betjente fra Skive Politi, politiassistent Niels Bach, der er Balkan-veteran, og hans makker Rico og 16 veteraner og pårørende fik en spændende oplevelse.

Niels Bach lagde ud med, at fortælle, at politiet ikke havde en statistik over, hvor mange betjente, der havde forladt korpset p.g.a. stress eller PTSD. Han havde spurgt Rigspolitiet, der fandt spørgsmålet meget interessant.
Så vores henvendelse til ham om, at holde et foredrag hos Veterancafeen, har måske sat noget i gang omkring en undersøgelse af emnet!
Niels Bach og Rico, der har været makkerpar i mange år, fortalte om deres arbejde ved Skive Politi.
 
Som betjente oplever de mange ubehagelige ting, bl.a. at skulle underrette de pårørende efter ulykker, som er noget af det mest ubehagelige af deres arbejde.
De to betjente har dog også mange "sjove" oplevelser, som vi kunne se på videoklip, fra nogle ældre Station 2 udsendelser på TV 2. bl. a. da de var Skive Politis narkopatrulje. De mødte her mange "gamle kendinger" af politiet.
En spændende aften med mange historier og anekdoter fra deres dagligdag i tjeneste. 
 
Tak til Niels og Rico for en god aften.
 

Sidste nyt.

Så er den gule sløjfe (magnetisk) "Støt vore soldater" igen på lager.

ENGAGE WEST - se mere under opslag, vi skal have mange til at bakke op om dette fremragende projekt.

SIDSTE NYT!!!

Donation Åbreds Fest kr. 2.000.

Donation fra Lions Skive - kr. 500.

Donation fra Skivehus Rotary Klub - kr. 5.000.

Donation fra foreningen "Grassland" på Østergård - kr. 2.000.

Donation fra Skive Awards 2019 - se mere under "Det sker 2019".

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar Skive - se mere under "Det sker 2019".

NB! Når du skal finde flere menupunkter, så husk at flytte pilen til "Mere" og der vil nu komme en ekstra menu frem.

Udsendt af Danmark.

Udsendt af Danmark - 365 fortællinger om det at være udsendt i verdens brændpunkter.
Så er fortællingerne godt i gang og du kan følge dem dagligt på http://www.udsendtafdanmark.dk/.
Dette er noget helt unikt for Danmark og du oplever at historien skrives mens du lytter.

Sidste! Torsdag den 8. august optager man nogle af de sidste fortællinger i Veteran café Skive, så følg med op til 10 års dagen for Flagdagen.


God fornøjelse.

VETERAN CAFÉ SKIVE

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vi samarbejder med Danmarks Veteraner, men det kræver ikke medlemskab at bruge Caféen.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.