Så skyder vi 2020 ind.....

Kære veteraner, pårørende og venner af Caféen.

SÅ STARTER MAD SÆSONEN!

Onsdag den 29. januar kl. 18-21 er der maddag i caféen. Der serveres en god og kraftig suppe med kød- og melboller samt flutes. Aht. køkkenet bedes du tilmelde dig som en kommentar eller på mail: preben.sloht@gmail.com.
Vel mødt til hele familien.

 

VELKOMMEN

Kære veteraner og pårørende. Følg med i tilbud og hvad der sker på Caféen. Nyheder under Opslag, Det Sker og Ledelsen orienterer.

JULETRÆSFEST 2019.

Onsdag den 18. december mødtes 13 børn og 25 voksne op til årets fest. Desværre havde snuen gjort sit indhug, så 2 børn og 3 voksne havde fået forfald. Det smittede ikke af på den gode stemning og de glade røster fra børnene, der straks gik i legetøjet og hyggede sig sammen.
Traditionen tro holdt vi en lille parade på loftet, hvor formanden Preben fortalte om årets oplevelser samt kiggede ind i 2020, hvor mange nye og spændende oplevelser venter.
Vi havde den glæde, at kunne uddele en Børnemedalje i år, det var Marie Lisa Juelsgaard, der blev dekoreret af formanden og fik et fint diplom fra Familie Netværket.
Herefter overbragte Veterankoordinator Claus borgmesteren og Skive Kommunes julehilsen og fortalte og projekter i det nye år. Seancen blev sluttet af med "På loftet sidder nissen ..."
Der blev budt på gløgg, sodavand og æbleskiver og julehyggen bredte sig indtil Julemanden dukkede op og ringede børnene sammen i fællesrummet. Her kunne han uddele julegaver til alle børnene og efter "Søren Banjomus" kvitterede han med godteposer til de glade børn.
Over kaffen og småkager gik snakken lystigt og tankerne gik til vore mange gode sponsorer, der i årets løb har været med til at give så mange en god oplevelse. En særlig tak denne aften til Guldsmed Martin Østergaard og Hancock for deres uvurderlige støtte.

 
OBS - OBS!! Se tilbud fra Nordvestjyllands Brandvæsen under "Opslag".
 

SIDSTE NYT.

ENGAGE WEST - se mere under opslag, vi skal have mange til at bakke op om dette fremragende projekt.

SIDSTE NYT!!!

Donation fra Skive Awards kr. 1.000

Donation fra Skive Menighedsråd kr. 500

Donation Åbreds Fest kr. 2.000.

Donation fra Lions Skive - kr. 500.

Donation fra Skivehus Rotary Klub - kr. 5.000.

Donation fra foreningen "Grassland" på Østergård - kr. 2.000.

Donation fra Skive Awards 2019 - se mere under "Det sker 2019".

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar Skive - se mere under "Det sker 2019".

NB! Når du skal finde flere menupunkter, så husk at flytte pilen til "Mere" og der vil nu komme en ekstra menu frem.

VETERAN CAFÉ SKIVE

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vi samarbejder med Danmarks Veteraner, men det kræver ikke medlemskab at bruge Caféen.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.