Opdateret: 27.09.2023

CAFÉ AFTEN.

Onsdag d. 11. oktober kl.18 -21:


Bent og kaffeholdet byder på lun leverposteg og æblekage.


HUSK tilmelding på Facebook under opslaget eller til Preben på mail

preben.sloht@gmail.com

Vi ses!

VETERAN MARCH SKIVE 2023.

Veteran March Skive 2023 blev gennemført i et flot sensommer vejr med sol næsten hele turen. Kun et par enkelte dryp undervejs gav lidt opfriskning, så man kunne nyde det flotte natur omkring Skive by, opland og øvelsesterræn.

Vi havde flyttet marchen til september for at forsøge at ramme en weekend med få andre tilbud og havde baseret valget på bl.a. march- og løbskalendere, men vi havde ikke været opmærksom på Klosterløbet i Ørslevkloster. Dette er et velgørenhedsløb, i år for Mødrehjælpen, og en normal deltagelse fra Hjemmeværnet blev derfor spoleret, da de skulle støtte med bla. trafikkontrol.

På trods af de få deltagere var det sliddet værd, da alle var tilfredse med både ruter og tilrettelæggelse.

En stor tak skal lyde til KFUM Soldaterhjem, der igen åbnede for deltagerne og staben , så alle kunne få en forfriskning og lidt at spise på dagen.

Vi håber på bedre opbakning næste år, det kan da ikke passe, at vi ikke kan have et arrangement af denne karakter vest for Storebælt.

Ses vi i 2024???


FOREDRAG MED "KNOGLEKNUSEREN"
Kom til et interessant foredrag 21 november 2023 kl. 1900-2130 med den tidligere
politibetjent Michael Molin, der i sin tid som betjent, har stået i mange psykisk belastende
situationer.
Michael Molin fortæller i foredraget om sit liv som politibetjent i forreste linje gennem 20
år, og det særlige panser man bygger op for at kunne holde til jobbet. Herunder risikoen for
at det går i stykker, og man ikke længere kan udføre det arbejde, man føler sig kaldet til. I
den forbindelse kommer han ind på, at vi som samfund skal blive langt bedre til at sætte ind i
tide, så vi får mennesket bag uniformen med fra start til slut.


Sted: Frøslev Skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing M. Caféen sørger for samkørsel, foredrag
og kaffe for egen regning. Tilmelding på nedenstående link. (under LOF).


https://lof.dk/.../michael-molin-froslev-skole/id/23327

FLAGDAG 2023 i Skive.

Dagen startede med en feltgudstjeneste på paradepladsen på Skive Kaserne for vores vedkommende. I år havde veteraner ved Ingeniør Regimentet (IGR) ønsket en anderledes markering af dagen og da man havde etableret en egentlig mindelund, så var lejligheden til at markere og indvie denne ikke bedre en på Flagdagen. Feltpræst Mads H. Callesen forestod gudstjenesten og under paraden talte Regimentschefen, oberst René N. Sindberg Sørensen (RC) og Borgmester Christian Peder Kirkegaard for veteraner og pårørende, hvorefter der blev der lagt kranse i den nyindviede Mindelund. En meget flot markering af IGR tab i international tjeneste. Efter paraden blev der budt på sandwich og sodavand til alle, en fin markering.

Veteran Café Skive havde indbudt til markering af dagen ved Mindestenen ved Skive Kirker og her var mødt 7 faner op. Der blev budt velkommen af formanden Preben, der holdt en kort mindetale inden kranselægningen. Herefter lagde Borgmester og RC krans ved mindestenen og trompeter Birgit Damgaard blæste Danmarks sidste Honnør, så det gik lige i knoglerne, smukt.

Herefter lagde Peter Penner Uttrup, formand for Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling og Jørn Bukhave, næstformand for Caféen, deres kranse til tonerne af Kongernes Konge. Preben sluttede af med at bede alle fremmødte synde med på sidste vers af Altid frejdig og Birgit akkompagnerede flot på trompeten.

Der blev budt på kaffe i Caféen inden flere af deltagerne fortsatte til foredrag på Skive Kaserne.

Inden blev kaffen og den hjembagte kringle og lækre jordbærtærter nydt, Linda havde virkelig lagt sig i selen, tak for det.

Skive Kommune havde sædvanen tro budt til festmiddag og underholdning og inden da var der mulighed for at høre major Niels Jørgen E. Pedersen (NJE) fortælle om sin tid som chef for hold 1 i Sarajevo. Han fortalte om opstart og indrykning i Kiseljak og Sarajevo og de problemer de havde måttet tackle undervejs på en levende og medrivende måde.

Ved middagen blev der serveret en lækker buffet med bla. helstegt oksefilet med meget mere og panacotta med skovbær til dessert.

RC og borgmesteren talte til gæsterne og Thøger Berg berettede levende om sine udsendelser i bla. Congo og Mellemøsten. En dejlig aften.

Vore kammerater fra Thy har gennem de sidste mange år holdt Flagdag i Vestervig Kirke og præsten Claus Nybo havde været med til at starte traditionen. Han gik på pension i år så dette var hans sidste markering af Flagdagen så man havde ønsket repræsentation fra de øvrige foreninger i samarbejdet i Thy-Mors-Salling, så Bent og Preben drog til Vestervig med fanen for at deltage i denne markering. Det blev en spændende aften, der efter fanernes indmarch, bød på en gudstjeneste med en inspirerende tale af Claus, den Ukrainske nationalsagn v/operasanger Olena og oplæsning af alle vore faldnes navne. De var fuldstændigt stille i kirken under dette og man sluttede af med en flot fremførelse af Ingen er så tryg i fare v/ operasanger Mette Østergård. Virkelig flot og stemningsfuldt. Efter Velsignelsen og udmarch dannede faner espalier udenfor kirken så alle deltager kunne nyde de 11 flotte faner.

Der var budt på kaffe og en småkage i caféen i Vestervig-Agger Hallen og her blev vi overrasket med et næsten sønderjysk opbud af hjemmebagt kage. En hyggelig stund med mange gode snakke og udvekslinger af historier fra vore udsendelser forløb nu i et par timer inden vi satte kursen mod Skive igen.

En flot og værdig Flagdag tog sin ende. Tak for jeres indsats.


ÅRETS FAMILIETUR til HESSELLUND EN SUCCES - IGEN.

Med rekord stor deltagelse på 53 var der lagt op til en hektisk weekend på Hessellund Sø Camping, på trods af en enkelt familie måtte melde afbud i sidste øjeblik.

Vejret var med os hele perioden og fredag startede med indkvartering og den traditionelle pizza til aftensmad. Allerede efter de første ankom ved 15 tiden var der gang i børnene, der hurtigt fandt gamle og nye legekammerater. Alle tørnede tidligt ind, da der var spænding om lørdagens program, der bød på fiskekonkurrence, frokost og herefter leg, svømning, minigolf, fodboldgolf og padeltennis, som var en ny aktivitet i år. I pauserne mellem strabadserne fik mange gode gamle spil en ny afpudsning, måske især efter aftensmaden.

Fiskekonkurrencen blev vundet af Astrid F med en fisk på 910 gr., efterfulgt af Maria Lisa J med 810 gr og på en delt 3. plads Astrid A og Lea der hver fangede en kleppert på 800 gr.

I voksenrækken blev det til sølv til Steen med en fisk på 1.030 gr og Thor tog 1. pladsen med en kæmpe på 1.250 gr. Stort TILLYKKE til jer alle der deltog, i fangede jo en fisk eller to hver.

Aftensmaden var traditionen tro helstegt pattegris med tilbehør og igen i år havde "Mad fra Neess" tryllet, selvom familien havde lidt et stort tab om natten. Vores medfølelse og tak til hele familien.

Efter spisningen fik børnene udleveret "Lørdagsslik" og nu skulle aftenen udnyttes til fortsat leg og spil indtil man tørnede ind.

Alle hyggede sig i selskab med de andre veteranfamilier og udbyttet af et sådant pusterum er tydeligt, når man ser på de glade børn og afslappede forældre, der også havde tid til at få en snak og skabe relationer med nye og gamle venner.

Søndag morgen var der lidt stille, men det forhindrede ikke, at dagens fødselar, Tommy, blev behørigt fejret. Efter spisning stod den på rengøring og hjemrejse og endnu en gang fik vi ros fra Campingpladsen for vores gode opførsel og super rengøring af hytterne. Der var i det hele taget en god og hjælpsom stemning og det betød, at man gav en hånd med til lederne når der skulle gøres klar til skafning eller vaskes op. Tak for det, det gør det nemt at motivere os ledere til at fortsætte.

Til sidst en stor tak til Jørn og hans team af hjælpere for en god oplevelse og til alle jer deltagere for en skøn weekend. Vi ses i Caféen i Skive.

VETERAN TRÆF PÅ EGHOLM.

Veteran Fønix med Torben Lund i spidsen havde igen inviteret til Veteran træf på Damgården på Egholm. Conny, Christian og Preben tog derop for sammen med ca. 80 andre at mødes og opfriske gamle minder med andre veteraner og pårørende fra hele landet.

Træffet var igen flot planlagt og der var flyby af F-16, en demo af AW 101 Merlin redningshelikopter, der blev afbrudt af en skarp opgave samt salut fra Aalborg Kanonlaug. Aalborg kaserners panser og køretøjsforening sørgede igen for nostalgien med gamle kendte køretøjer og OL Jens fortalte om forsyningen af militært udstyr og materiel til Ukraine. Well done.

FN Museet var igen repræsenteret med en stand, så man kunne forsye sig med alt fra "kop, folde" til medaljer. Caféen deltog med et arbejdende værksted med armbånd og standen var flitigt besøgt og vi havde en fin hndel, til støtte for vores fortsatte arbejde for tidligere udsendte og deres pårørende. Det var igen en skøn dag med lækker mad og kage samt en lille gave for deltagergebyret. Et arrangement, som man bør støtte op om i fremtiden. Tak for en god dag.

8 års Fødselsdagsfest.

Onsdag den 2. august fejrede vi vores 8 års dag med grill og kagemand. 31 var mødt frem, heri blandt flere af vore sponsorer.

FMD bød velkomen og nævnte i sin velkomst, at vi gennem det sidste år havde fået flere nye brugere af Caféen. Det beviser blot, at den stadig har sin berettigelse og at driften kun kan lade sig gøre fordi vi har så mange gode og lokale sponsorer. Året der var gået blev omtalt og nye tiltag havde vist sig at være en succes., ligesom Familie Weekend turen til Hessellund og ændringen af Juletræsfesten også havde været store successer. Den kommende tur til Hessellund er igen blevet en rokord med 55 deltagere, her af flere nye familier og en fordeling på næsten 50/50 i antallet af voksne og børn. Juletræsfesten vil igen blive en lørdag pt. planlagt til den 16. december og dervil snarest komme detaljer og indbydelse ud til Falgdagen. Minirace med børnene ved styrepinden vil også blive gennemført og endelig vil vi fortsætte med markeringe ´n af mærkedage smat Nørkle lubben, hvor man mødes tirsdag formiddag i ulige uger, for at hygge med håndarbejde. Det er for alle.

FMD sluttede af med at rette en tak til vore sponsorer, og flg. blev fremhævet - Frivillighedsrådet, Skive Kommune, Veterancentret, Ingeniørregimentet, KFUM Soldaterhjem, Frimurerlogen Cirklen, Søsterlogen Dronning Dagmar, Inner Wheel Skive, Guldsmed Østergaard, Hancock samt Jan Egon Kristensen, Søsterlogen, Pionerforeningen og Veteran Café Mors takkes for de flotte gaver.

Det blev en dejlig dag ogjeg tror, at alle blev mætte, stemningen var i hvert tilfælde skøn og snakken gik livligt.

Operation "Tøm køleskabet" lykkedes.

Onsdag den 21. juni mødtes 30 veteraner og pårørende for at ønske hinanden "God sommer" over en frankfurter med tilbehør. Køkkenchefen så muligheden for at få tømt ud inden sommeren, så der blev yderligere trakteret med is og kage til kaffen.

En hyggelig aften

, hvor nye kiggede forbi og fik sig en snak med gamle kammerater.

Vi holder nu sommerferie til tirsdag den 1. august, hvor Nørkle Klubben starter op igen og onsdag den 2. august inviteres alle til Fødselsdagsfest, da vi kan fejre 8 års dagen for Caféens åbning.

Tak for din indsats, Mads.

Søndag den 18. juni holdt sogne- og feltpræst Mads H. Callesen ganske overraskende sin afskedsgudstjeneste i Skive Kirke. Mads har fået et nyt embede i Sæby fra den 1. juli 2023 og Joan og jeg deltog derfor i gudstjenesten og den efterfølgende reception. Her rettede jeg en stor tak til Mads for hans indsats for veteranerne og deres pårørende, både som veteran og bruger, men også som vor præst i glæde og sorg, ved både bryllupper som begravelser. Mads har været en del af Caféens liv siden starten i 2015 og han fortjener en stor tak for sin indsats. Mads var bl.a. udsendt til Afghanistan, hvor han var med til at lukke operationen ned.

Vi ønsker dig og familien alt det bedste i Sæby og vil glæde os til at se jer igen i Skive. TAK Mads.

Danmarks-Samfundet takker også for din indsats - uden den ingen Valdemars fejring i Skive. Hel og lykke i dit nye embede.

VALDEMARSDAG 2023.

Med 11 fremmødte faner blev dagen igen en succes. Da det nu er andet år i træk vi afholder Valdemarsdag i Skive må vi sige, at det igen er blevet en tradition. Fanerne mødtes på Posthus Torvet og dannede marchkolonne efter Morsø og Skive Garderne, der i år var gået sammen om at levere musikken til optoget. En rigtig god idé, da Skive Garden er ved at øve nye gardister op til at deltage i Garden. Med Politihjemmeværnskompagni Skive-Krabbesholm og Tamburmajor fra Skive i front afgik optoget ad Skives gågader til Skive Kirke, hvor der afholdtes en Valdemarsgudstjeneste. Efter sidste klokkeslag marcherede fanerne ind under ledelse af Danmarks-Samfundets (DS) lokalformand til tonerne af Prins Jørgens March, nydeligt blæst af blæsere fra Prinsens Musikkorps (PMUK).

Under denne kaldte sognepræst Mads H. Callesen de enkelte fanemodtagere frem og de fik et vers, fane, belæring om fanebærerens pligter og diplom af formand for Lokalforening Skive, Preben Sloht. Skive Skyttecenter, FDF Lem og Veterancafe Mors var årets fane modtagere og de deltog med deres nye fane i udmarchen af kirken, hvor PMUK igen blæste et flot postludium. Fanerne fortsatte til Sognegården, hvor de tog opstilling udenfor for at byde gæsterne til kaffebordet velkommen.

Under kaffebordet, der talte 60 personer, gik snakken livligt og der blev orienteret om DS og opfordret til at udbrede kendskabet om DS til alle i deres omgangskreds, så vi kan få opdateret medlemslisten og få menge flere med til at støtte den gode sag.

Kaffebordet var støttet af Menighedsrådet, Hancock og Veteran Café Skive, hvor 2 af vore ledere havde sørget for lækkert hjemmebag. Tak til alle for indsatsen og deltagelse i den flotte festdag. Vi ses i 2024.

Inner Wheel Skive støtter Familie Weekend turen med donation.

Torsdag den 25. maj var vi budt til møde i Det Røde Klubhus for her at modtage en donation fra Inner Wheel Skive. De havde besluttet, at ville støtte vores arbejde med en donation målrettet Familie Weekend turen til Hessellund i august, da denne var for hele familien. Jørn og Elly, som er ledere af turen og Preben deltog i festaftenen i Det Røde Klubhus, hvor vi, SIND Huset, Natteravnene og Sorggruppe for børn i Vestsalling, hver var tilgodeset med en donation til det sociale arbejde der ydes i Skive Kommune.

Efter overrækkelsen var der mulighed for at fortælle om vores arbejde og det var spændende at høre, hvad de øvrige modtagere arbejder med. Skive har et flot frivilligt socialt engagement, der kommer mange udsatte til gode og det er derfor nødvendigt med gode støtter som Inner Wheel til at bakke op om dette. Det giver også de frivillige og brugere et skulderklap at vide, at man bliver støttet af kommunens forskellige aktører og virksomheder, der skal lyde en stor tak for dette.

Under kaffen og det lækre hjemmebag blev der mulighed for at uddybe vores arbejde til medlemmerne, der spurgte ind til de mange aspekter i dette.

Tak for donationen og en god aften.

SKIVE HYLDER DEN FREDSBEVARENDE INDSATS.

På slaget 11 bød formanden (FMD) for Veteran Café Skive, Preben Sloht, velkommen til mindehøjtideligheden i anledning af Peacekeepers Day. Dagen markeres normalt den 29. maj, men aht. pinse og Royal Run i Herning på dagen, så havde man valgt at markere den i dag, fredag den 26. maj. Fanekommandoet bestod af 9 faner, Hjemmeværnsdistrikt Midt-Vestjylland, Stabskompagniet, Politihjemmeværnskompagni Skive-Krabbesholm, Danmarks Veteraner (DV) med FN og TMS faner, Forsvarsbrødrene, Nørrejyske Feltartilleriforening, Pionerforeningen og Veteran Café Skives faner.
Borgmester Peder Christian Kirkegaard holdt mindetalen og kom bla. her ind på de mange udsendte fra Danmark og de 68 liv, som Danmark havde givet for freden.
Herefter lagde Borgmesteren og Chefen for Ingeniørregimentet, oberst René Sinding-Sørensen kranse til toner af "Danmarks sidste honnør", og DV TMS og Caféen kranse til tonerne af "Kongernes Konge". FMD takkede for de flotte kranse og motiverede et "Æres være deres minde og tak for indsatsen" og der blev holdt et minuts stilhed.
FMD sluttede af med at bede paraden synge med på trompetist Ole Sørensens flotte musik til "Altid frejdig".
Herefter takkedes for deltagelsen og man blev budt på frokost i Caféen.
Under frokosten tog FMD for DV TMS, Peter Penner Ustrup ordet, og tildelte Preben Sloht deres første mønt, som tak for arbejdet for veteranerne gennem flere år. Det kom lidt bag på denne, der i takketalen gavmønten videre til alle medarbejdere/ledere i Caféen - uden dem var der ingen Café, det er ikke en enkeltmands præstation, men et teamwork. Men tak for hæderen til Caféen og dets ledere.
Dagen blev rundet af med kaffe og småkager og der blev ønsket god pinse til alle.

Bueskytterne åbnede udendørs sæsonen med manér.

Bueskytterne åbnede udendørs sæsonen med manér.

Tirsdag den 16. maj var der kaldt til sæson åbning og indvielse af de Danske Veteranbueskytter Skive (ISG) nye samlingsmærke. Formanden Carlo B. Pedersen bød velkommen og fortalte kort om banneret, der er udarbejdet af Alfred Gerald "Gerry" Davison, hvorefter det blev afsløret. Et flot og rammende logo for skytterne og vi ønsker dem fortsat godt arbejde og god skydning. Carlo kunne også fremvise den første vandrepokal, der er udsat til Veteranbueskytterne, idet holdet fra Skive gjorde rent bord og tog den med hjem i år. Stort TILLYKKE.


En speciel anledning som denne skal selvfølgelig udnyttes, så det var med stor glæde, at SSG Rasmus Bjørn Pedersen kunne motivere og overrække klubbens instruktør, Thomas Helmer Petersen, Forsvarets Medalje for Sårede. Rasmus holdt en flot og rørende tale for Thomas, der var synligt berørt at situationen. Tildelingen har været længe undervejs, men den er så fuldt fortjent. Stort TILLYKKE til Thomas med hæderen.


Efter lidt fortsat skydning blev der budt på grillmad, så på trods af blæsten, der stod friskt ind fra vest, så blev der hygget og frosset lidt - men vi er vel krigere. Tak for et godt arrangementet.


NB! Har du lyst til st prøve kræfter med bue skydning så kontakt Carlo eller Thomas, så du kan komme ud og prøve om det er noget for dig.

Café aften i skoven.

10 raske veteraner og pårørende tog imod indbydelsen til en tur i den lysegrønne skov ved Krabbesholm. En frisk tur på 45 min. der startede i let sol men siden gik over i et lille drøp, der friskede skoven og duftene op. Vi sluttede denne del af med en is i Ishuset på Havnen, hvorefter vi kørte i Caféen. Her kunne vi hilse på resten af aftenens gæster og nyde en kop god varm kaffe og Lindas friskbagte chokosnitter, lækkert. En god afveksling, så tak til Bent for planen - vi glæder os til næste tur.

NATO Dagen markeret i strålende solskin.

Fem faner med NATO Fanen i spidsen var mødt op for at markere 74 års dagen for NATO's oprettelse. Dagen var historisk, for medens vi nedlagde buketter ved Mindestenen for Danmarks Udsendte, så blev Finland optaget som det 31. land i alliancen. Preben Sloht, formand for Veteran Café Skive, kom ind på nødvendigheden af alliancen i sin hyldesttale og understregede her nødvendigheden af, at Danmark hurtigst muligt kom i gang med at genopbygge forsvaret. Det første, der skal sørges for, er ordentlige ansættelses forhold for vore soldater, anskaffelse af nødvendigt beklædning, udrustning, våben og ikke mindst ammunition, så man kan komme i gang med at uddanne soldater inden man indkøber en masse højteknologisk og dyrt materiel. Uden nogen til at betjene det, gør det jo ingen gavn.

Mindehøjtideligheden sluttede med nedlæggelse af buketter fra Danmarks Veteraner, Thy-Mors-Salling, Veterancafe Mors og Caféen og et minuts stilhed, for de faldne i tjenesten.

GOD PÅSKE.

Besøg på The Hustler Pool Bar Skive

TAK FOR JERES INDSATS

Idag onsdag havde vi privat arrangement.

Denne dag havde vi inviteret Veteraner ned til noget Pool og Dart

Der blev hygget og fortalt en del Soldater/røverhistorier.

Det var sgu en god aften.

Så vi har alle aftalt at det da skal gentages en gang.

Så er DU tidligere udsendt af den danske stat, eller kender du en. Så hold øje med siden her.

Tak for jeres indsats og tak for nogle hyggelige timer…..

BESØG HOS FRIMURERLOGEN CIRKLEN, SKIVE.

Torsdag den 2. februar mødtes 12 veteraner og pårørende til et besøg hos Sankt Johannes Logen Cirklen i Skive. Besøget var kommet i stand efter en invitation fra Ordførende Mester Anders Luckow, der i december overraskede Caféen med en donation til vort fortsatte arbejde for veteraner og pårørende i Skive.

Det var en spændende mulighed for at høre lidt om det humanitære og sociale arbejde, som logen udfører.

Vi blev budt velkommen i Stamhuset af Anders og 4 logebrødre, og fik en grundig orientering i logens værdigrundlag og hvordan den arbejder og det var med stor forståelse for, at der var visse områder, man ikke kunne komme ind på. Vi fik afmystificeret mange af de gamle fordomme og idéer om, hvad frimureri er for noget, og fik mange gode snakke med de 5 logebrødre, hvoraf nogle var gamle kendinge fra vor tjeneste. Det var også med til, at give en fornemmelse af bredden af hvilke erhverv brødrene repræsenterer, og dermed den styrke, man kan opnå ved denne opbygning. Vi fik hørt lidt om gradssystemet og hvordan man arbejder samt fik forevist insignier og våbenskjold for de, der var gået til Det evige Øst.

Vi fik også lejlighed til at se det lille museum og under kaffen var der en stor spørgelyst. Vi takker for et godt og informativt møde, der fik sat tingene på plads og vi kunne genkende os selv i mange af de værdier, som logen arbejder med. Tak for en god aften.


Flot donation fra Søsterloge Nr. 22 Dronning Dagmar, Odd Fellow.

Den 10. januar 2023 indløb en invitation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar

om, at vi var blevet betænkt med en donation til vores arbejde for veteraner og

pårørende. Vi blev inviteret til at modtage denne ved donationsaften i Ordens

Bygningen onsdag den 25. januar kl. 19.

Christian og Preben deltog i aftenen, der startede med en sang i Ordenslokalet,

hvorefter de 4 modtagere af legater blev kaldt frem. Udover os blev Skive Kirkers

Konfirmationshold, Sind og Blå Kors betænkt med en donation, hvorefter man fik

lejlighed til at fortælle lidt om arbejdet i ens organisation.

Herefter var der inviteret til spisning og foredrag ved pastor emeritus Torben, der

talte over Humor i Kirken, et meget livsbekræftende indlæg, hvor man fik noget

at grine over men også lidt at tænke over.

En fornem aften og der skal her lyde en kæmpe tak til Søsterlogen for igen at

have betænkt vores arbejde med en donation. Preben udtrykte, at det ikke blot

er et skulderklap, men at det betyder enormt meget for både ledere som brugere

med den lokale opbakning til Veteran Caféen og dens veteraner og pårørende.

TAK.


Café aften m/tarteletter.

Onsdag den 18. januar mødtes 30 pårørende og veteraner til årets første

Café aften med spisning. Linda og Jørn havde valgt en klassiker, nemlig

tarteletter m/kylling og asparges.

Der blev gået til fadene og tarteletterne forsvandt som dug for solen - de

smagte himmelsk. Der går rygter om, at en enkelt satte 12 stk til livs, men

det er nok lige i overkanten, men de smagte rigtig godt.

Et enkelt af de fremmødte børn havde ikke fået Julegave, da vedkommende

ikke kunne deltage i Juletræsfesten, så det var lidt af en overraskelse, at der

var en hilsen fra Julemanden.

Efter maden gik snakken lystigt under kaffen og der blev talt om deltagelse i

Royal Run, der finder sted i bl.a. Herning, mandag den 29. maj 2023.

Vi vil forsøge at lave lidt træning for de, der er interesserede i at deltage, men du skal selv gå ind på DIF Soldaterprojekts hjemmesiden og melde dig til. Vi vil så lave samkørsel til Herning, da DIF betaler startgebyr, medalje og T-shirt.

Nærmere tilgår omkring træning og samkørsel.


Stor tak til køkkenteamet for endnu en lækker middag.Vi samarbejder med Danmarks Veteraner, men det kræver ikke medlemskab at bruge Caféen.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.