Veteraner med kompetencer.

FISKETUR/FAMILIEDAG VED KARUP Å

Karup å søfiskeri 2.87 kg

ALLE FANGEDE FISK (NÆSEN ALLE)

 

Vejret var blæsende men dog lunt, da ni voksne og 6 børn mødtes på Hessellund Sø-camping.

Vi startede med kaffe og rundstykker og gik derefter ned til de små søer, hvor de voksne hjalp børnene med at fiske.

Alle fangede fisk, næsten!

Ved middagstid startede vi grillen med pølser, brød og frikadeller.

Børnene fik vejet deres fisk og der var medalje til de tre største fisk.

Alle børnene fik en lille gavekort til at købe slik for hos købmanden.

Derefter fik børnene en tur i svømmepoolen.

De voksne skulle prøve lykken i den store sø, også her var der gevinst.

Der blev fanget tre fisk.

Vi sluttede dagen af med eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage.

Mange tak til vore hjælpere, Linda og Elly.

 

Venlig hilsen Jørn

 

DANISH AIR SHOW 2018 I AALBORG

11 børn og voksne fra Caféen tog tidlig søndag morgen afsted til det store Air Show i Aalborg. Vejret tegnede godt men vi skulle senere erfare, at metrologer ikke altid får helt ret i deres prognoser. Pyt med det - vi var forberedte.

Vi startede turen kl. 0630 for at være fremme i god tid og valgte derfor at spise morgenmad efter ankomst til Flyvestationen. Det foregik feltmæssigt og herefter gik det ellers løs med at se på de forskellige fly, biler og udstillinger - godt garneret af nogle flotte opvisninger i luften. Børnene fik lavet armbånd af faldskærmsliner - det tror jeg vi skal sætte dem til i vinter, så kan vi få en flot salgsartikel i Caféen.

Af enkelte fly vil jeg fremhæve især den norske Starfighter, den danske Dakota og selvfølgelig de danske helikoptere, der lavede flere forskellige opvisninger.

På vejen hjem gik vi i beredskabsområde Brovst, hvor vi genoprettede såvel kampkraften som væske balancen i den italienske messe (Pizzeria). En dejlig dag og stor tak til deltagerne for en hyggelig søndag.

Donation fra Spar Vest Fonden

Tirsdag den 20. februar modtog Caféen tilsagn fra Spar Vest Fonden, at vores ansøgning om støtte til foredrag og uddannelse ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde var blevet imødekommet. De 10.000,- kr. skal anvendes til at give vore ledere en bedre mulighed for at støtte vore veteraner og pårørende samt oplyse om emner, der øger forståelsen for de problemer, flere går og tumler med. Samtidig skal vi også høre om muligheder for at ændre livsstil og holdning samt høre veteraner og pårørende fortælle deres historie.

En kæmpe tak til Spar Vest Fonden - uden jeres opbakning - ingen Café.

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar

De 3 modtagere af donationer var repræsenteret af Bjarne Müller og Preben Sloht, Veteran/Pårørende Café, Kirsten Dahl og Maria Sønder fra "Luftskibet" og Jørgen Breum Hansen fra "Sind".

Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar i Skive har den 31. januar 2018 uddelt sit overskud fra logens julestue i november sidste år. Overskuddet var på 30.000,- kr, som går til 3 forskellige modtagere i år. Alle modtagere er steder, der prøver at hjælpe brugerne med de svære situationer i hverdagen, hver på sin måde. De 3 modtagere af donationerne på hver 10.000,- kr var Mødestedet "Sind", Veteran/Pårørende Café Skive og "Luftskibet", der holder til på Rusmiddelcentret i Skive. Donationerne blev overrakt i logens lokaler med efterfølgende middag og et spændende og rørende foredrag med Per Hansen, der er journalist og tidligere ansat på TV Midtvest. Han talte over emnet "Skæve eksistenser" og det med stor medfølelse og kærlighed til deltagende personligheder. En dejlig aften, der til vor store overraskelse bragte endnu en donation til Caféen.

En stor tak til Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar for det flotte skulderklap og vi skal vide at udnytte donationen til vore veteraner og pårørendes bedste.

Gule Ærter en succes.

24 mødte op til hyggeaften med gule ærter og tilbehør onsdag den 17. januar. Der kom gæster fra både Aalborg og Viborg, og der var sørget for kaffe med brød til de, der ikke elsker ærter. De lækre ærter og tilbehør fik hurtigt ben at gå på og der skal lyde en stor tak til vore kokke, Jørn, Helene og Peder samt de øvrige hjælpere i køkkenet.