Donation fra Spar Vest Fonden

Tirsdag den 20. februar modtog Caféen tilsagn fra Spar Vest Fonden, at vores ansøgning om støtte til foredrag og uddannelse ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde var blevet imødekommet. De 10.000,- kr. skal anvendes til at give vore ledere en bedre mulighed for at støtte vore veteraner og pårørende samt oplyse om emner, der øger forståelsen for de problemer, flere går og tumler med. Samtidig skal vi også høre om muligheder for at ændre livsstil og holdning samt høre veteraner og pårørende fortælle deres historie.

En kæmpe tak til Spar Vest Fonden - uden jeres opbakning - ingen Café.

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar

De 3 modtagere af donationer var repræsenteret af Bjarne Müller og Preben Sloht, Veteran/Pårørende Café, Kirsten Dahl og Maria Sønder fra "Luftskibet" og Jørgen Breum Hansen fra "Sind".

Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar i Skive har den 31. januar 2018 uddelt sit overskud fra logens julestue i november sidste år. Overskuddet var på 30.000,- kr, som går til 3 forskellige modtagere i år. Alle modtagere er steder, der prøver at hjælpe brugerne med de svære situationer i hverdagen, hver på sin måde. De 3 modtagere af donationerne på hver 10.000,- kr var Mødestedet "Sind", Veteran/Pårørende Café Skive og "Luftskibet", der holder til på Rusmiddelcentret i Skive. Donationerne blev overrakt i logens lokaler med efterfølgende middag og et spændende og rørende foredrag med Per Hansen, der er journalist og tidligere ansat på TV Midtvest. Han talte over emnet "Skæve eksistenser" og det med stor medfølelse og kærlighed til deltagende personligheder. En dejlig aften, der til vor store overraskelse bragte endnu en donation til Caféen.

En stor tak til Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar for det flotte skulderklap og vi skal vide at udnytte donationen til vore veteraner og pårørendes bedste.

Gule Ærter en succes.

24 mødte op til hyggeaften med gule ærter og tilbehør onsdag den 17. januar. Der kom gæster fra både Aalborg og Viborg, og der var sørget for kaffe med brød til de, der ikke elsker ærter. De lækre ærter og tilbehør fik hurtigt ben at gå på og der skal lyde en stor tak til vore kokke, Jørn, Helene og Peder samt de øvrige hjælpere i køkkenet.