VELKOMMEN

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.

OBS! Nyheder under Opslag, Det Sker og Ledelsen orienterer.

Kære veteraner og pårørende. Følg med i tilbud og hvad der sker på Caféen. Der er altid nye historier under "Det sker", + årstal, f.eks. 2017.

HUSK! Juletræsfest onsdag den 20. december med tildeling af Børnemedaljer og julehygge. Hvis du har børn, der endnu ikke har modtaget Børnemedaljen, så send en mail med navn og fødselsdag, så kan de nå at komme med i år. Se mere under "Opslag". Tilmelding aht. traktement senest 18. december på mail eller Facebook.

Der er pt. 10 børn der skal dekoreres og de børn der har fået tildelt medaljen må meget gerne bære den denne dag. Vi glæder os til at se jer og ønske hinanden Glædelig Jul og Godt Nytår.

 

Vel Mødt.

Samling for Veteran caféer i Karup blev en succes. Se mere under "Det Sker" - 2017.

Mindfulness kursus fik en god start, næste kursusdag den 30. oktober. Se mere under "Opslag".

Vi åbner igen efter nytår onsdag den 3. januar 2018 til hygge for pårørende og veteraner, hvor vi ønsker Godt Nytår. Vel Mødt.

Den 23. oktober afholdt Veterankoordinator Skive Kommune og Veteran Café Skive i samarbejde en Tema aften om PTSD for veteraner og pårørende på Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive. Det blev en spændende aften med en aktiv deltagelse og stor spørgelyst fra de pårørende og veteranerne. Se mere under "Det sker".

NB! Når du skal finde flere menupunkter, så husk at flytte pilen til "Mere" og der vil nu komme en ekstra menu frem.

Café aften onsdag den 22. november 2017

Der var mødt 16 veteraner og pårørende op til aftenens oplæg om idræt som en vej tilbage til et godt liv. Piet Funder Svendsen fortalte kort om sin historie og gik herefter over til at berette om sin oplevelse af at komme tilbage via idrætten.

Herefter tog Anne Fritzner fra DIF Soldaterprojekt over, og orienterede levende om dette. Projektet er et tilbud til veteraner og deres pårørende om gennem idræt at give skadede veteraner, fysiske som psykiske, et frirum og ny energi til, at håndtere en udfordrende hverdag.

Se mere under "Det sker" 2017 bl.a. tilbud om "Aktivitets- og Julehyggeweekend" i Vejle 16-17. december.